» » Povinnost vakcinovat psa

Povinnost vakcinovat psa

 

Korativní–Prvky

Povinnost vakcinovat psa je dána zákonem

Není uvedena povinnost přeočkovávat psa každým rokem, platné je doporučení výrobce vakcíny

Stále platí povinnost mít chovaného psa v imunitě proti vzteklině. Úmyslně neuvádíme každoročně přeočkovaného, protože podle platného znění veterinárního zákona je povinné mít zvíře vakcinované, tj. v tomto případě psa, bez toho, že je uvedena povinnost přeočkovávat každým rokem, záleží na doporučení výrobce vakcíny. Základním ustanovením je, že musí být pes očkován od 3. měsíců a musí být tzv. v imunitě.Většina schválených typů vakcín musí být aplikována každoročně, to je pravda, je o tom možné se přesvědčit na webových stránkách SVS ČR (www.svscr.cz) , ale i u nás jsou schváleny k používání vakcíny, kdy se provádí revakcinace po dvou, popřípadě třech letech. Ovšem podmínka je, že v očkovacím průkazu, popřípadě pase, musí být uvedena použitá vakcína a termín přeočkování. Tyto vakcíny jsou tři – BIOCARN od českého výrobce Bioveta, revakcinace po dvou letech, VANGUARD R též původem z ČR, firmy Pfizer, revakcinace po dvou letech a NOBIVAC RABIES od holandského výrobce Intervet International, revakcinace po třech letech. Kromě těchto je u nás schválených dalších třináct typů vakcíny od českých, francouzských a holandských výrobců pro přeočkování každoroční. Při požádání svodů či výstav psů je základní podmínkou prokázat platnou vakcinaci proti vzteklině. Organizátor tento požadavek standardně do podmínek uvádí. Při organizování takovýchto akcí pak by měla být akceptována i možnost využití vakcín takových, kdy se přeočkování provádí jednou za 2, popřípadě za 3 roky, aby se při přejímce zvířat předešlo nedorozuměním. Přejímá-li psy na svodu či výstavě veterinární lékař, je pro něj závazné ustanovení veterinárního zákona. Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR. Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

13 + 14 =