» » Krevní skupiny u koček

Krevní skupiny u koček

 

U koček se vyskují skupina A, B, AB. Nejčastější krevní skupinou u koček je skupina A, méně častá B a vzácná je skupina AB. Mezi plemena u kterých se vyskytuje pouze skupina A patří siamské kočky, barmské kočky, ruské modré kočky, ocicat a orientální kratkosrsté kočky. Plemana s častějším výskytem krevní skupiny B jsou exotické kočky, britské krátkosrsté kočky, cornish Rex a Devon Rex.

Krevní skupiny jsou determinovány antigeny, což jsou bílkovinové látky na povrchu červených krvinek a tyto antigeny jsou dány geneticky. Důležitým poznatkem je, že v krevním séru se vyskytují další protilátky proti chybějícímu antigenu na červených krvninkách,tzn. že kočky s krevní skupinou B mají v krvi silné účinné protilátky proti červeným krvinkám  koček krevní skupiny A ( anti A- protilátky), kočky s krevní skupinou A mají naproti tomu jen velmi slabé protilátky (anti B-protilátky) proti skupině B.

Z genetického hlediska se prokázalo, že krevní skupina A je dominantní nad krevní skupinou B. U každého jedince je gen tvořen dvěma alelami, jednu získává jedinec od matky a jednu od otce.

Krevní skupiny se tedy dědí tímto způsobem:

 

1.rodič

2.rodič Koťata
AA AA AA – všechna koťata mají sk. A
AA Ab AA nebo Ab – u všech potomků se manifestuje sk. A
Ab Ab AA, Ab nebo bb – o koťat bb se manifestuje sk. B, u ostatních A
bb AA Ab – u všech koťat se manifestuje sk. A
bb Ab Ab nebo bb – Ab sk. A, bb sk. B
bb bb

Bb – všichni potomci mají sk. B

Proč je znalost krevní skupiny důležitá

 

Ponechme stranou problémy při transfuzi, ty jsou starostí veterináře. Zaměříme se na tuto problematiku  z chovatelského hlediska.

V dnešní době už mají jednotlivé chovatelské kluby v podmínkách udělování chovnosti zpravidla stanovení krevní skupiny zvířete. Je to z důvodů inkompatibilní reakce u novorozených koťat tzv. Neonatální isoerytrolýzy. Proto se doporučuje utvářet rodičovské páry z jedinců stejné krevní skupiny. Pokud z nějakého důvodu dojde k spáření jedinců různých krevních skupin, je třeba mít se na pozoru. Placenta vytváří přirozenou bariéru, přes kterou protilátky neprocházejíK nejvýraznějším  problémům dojde pokud matka je sk. B a otec sk.A. Matka sk. B donosí koťata krevní sk. A. Inkompatibilita se projeví až po porodu, po prvním napití kolostra.  V kolostru kočky se sk. B kolují silné protilátky proti skupině A (anti A- protilátky). V prvních hodinách po narození tyto protilátky jsou schopné protiknout střevní bariérou a zničit červené krvinky koťěte sk.A. Dojde k rozvoji silného hemolytického onemocnění, které se projevuje vymizením sacího reflexu, apatií, neklidem, žloutenkou a končí smrtí. Některá z koťat přežívají, ale silně oslabená , jejich vývoj je opožděný a zaostávají za sourozenci.

Možností je okamžitě po narození určit krevní skupinu u novorozených koťat a jedince se sk. A odstavit od matky na alespoň 24 hod než se uzavře střevní bariéra a krmit buď náhradou kočičího mléka nebo mít připravenou kojnou kočku se sk. A. Bohužel tato koťata nezískají z kolostra protilátky proti infekcím a tím si nesou do života určitou zátěž.

Napsat komentář

šest + deset =