» » Cestování se zvířetem do zahraničí

Cestování se zvířetem do zahraničí

 

Cestování se zvířetem do zahraničí

Cestování se zvířetem do zahraničí podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  č.998/ 2003.

Dle nařízení musí být zvíře identifikováno, tzn. zvířata zapsaná v plemených knihách musí mít čitelné tetování, v případně nečitelného tetování a ostatních zvířat, musí být zvíře označené mikročipem. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení – ISO 11784 a ISO 11785. Zvíře vám načipuje každý veterinární lékař.

Další nezbytnou podmínkou je mít vystavený pas zvířete v zájmovém chovu. Je to jednotný doklad ve státech EU s kódem země (CZ), s přiděleným číslem od SVS ČR. Pas vám vystaví pouze schválený soukromý veterinární lékař.

Zvířata musí být očkována proti vzteklině dle očkovacího schématu. Očkuje se od 3 měsíců věku.

Toto jsou shrnuta základní a všeobecně platná nařízení

Některé státy si stanovují další podmínky:

  • sérologické vyšetření krve  na vzteklinu – schválený soukromý veterinární lékař odebere vzorek krve a zašle jej do akreditované laboratoře ( v naší republice toto vyšetření provádí SVÚ Praha). Výsledek je znám za 2-3 týdny a  s tím je třeba počítat při plánování cesty. Minimální hodnota protilátek je 0,5 m.j./ml, výsledek se zaznamenává do pasu
  • ošetření zvířat proti echinokokóze a ošetření proti klíšťatům – ošetření proti ekto- a endoparazitům provádí veterinární lékař a do pasu zaznamenává datum a použitý připravek.

Cestování se zvířaty z České Republiky do Velké Británie, Irska, Švédska, Norska a na Maltu

Zvíře musí být označeno  mikročipem a to před očkováním, vydáním pasu a odběru krve na vyšetření hladiny protilátek.

Sérologické vyšetření protilátek na vzteklinu se může provádět nejdříve za měsíc po provedené vakcinaci

 

Velká Británie, Irsko, Malta

Požaduje vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině provedené alespoň 6 měsíců před vstupem do země

Švédsko,Norsko

Požaduje vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině provedené minimálně 120 dní a maximálně 365 dní po očkování proti vzteklině

 

Štěňata a koťata mladší 3 měsíců nesmí cestovat. Cestovat s nimi lze pouze tehdy, pokud tyto členské státy udělí výjimku.

Cestování se zvířaty z České republiky do ostatních členských států EU, zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto států

Zvíře musí splňovat tyto požadavky:

  • pas
  • označení tetováním nebo mikročipem
  • platné očkování proti vzteklině

Stejné podmínky platí pro zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto evropských států, které nejsou členy EU:

Andorra, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko,Monaco, Norsko, San Marino, Švýcarsko, Vatikán

Finsko – navíc ošetření proti echinokokóze

Členské státy nedovolující převoz mláďat mladších 3 měsíců na své území:

Itálie, Kypr, Lotyšsko, Polsko, Francie, Španělsko

Při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

Podrobnější informace najdete na stránkách www.svscr.cz v rubrice cestování se psy, kočkami a fretkami. Nezapomeňte se informovat včas před odjezdem na dovolenou.

Napsat komentář

dvacet − 3 =