» » Jedovaté látky pro zvířata

Jedovaté látky pro zvířata

Nová veterinární on-line databáze jedovatých látek VETTOX: Psa můžete otrávit i rozinkami

 

tisková zpráva

Brno, XY. ledna – Jedovatými látkami se mohou otrávit nejen lidé, ale též zvířata. Situace je u nich o to složitější, že jsou mezi jednotlivými druhy velké rozdíly a co jednomu pomáhá, jiné může naopak usmrtit. Proto vědci z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU Brno) a z Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) koncem roku 2010 spustili novou on-line databázi na stránkách www.vettox.cz. Majitelé domácích mazlíčků či chovatelé v ní zjistí, s jakými toxiny může jejich zvíře přijít do styku, a jak v případě otravy postupovat. Databáze je k dispozici v češtině i v angličtině.

 

Databáze má dvě části. V toxikologické části je seznam látek, které se nacházejí běžně v našem okolí a mohou být pro většinu zvířat jedovaté. U látky se uvádí, jaké u ní v případě zasažení nebo pozření hrozí nebezpečí a jak by měl majitel zvířete v takovémto případě postupovat. Pro všechna zvířata například může být smrtelným nebezpečím pozření většího množství pesticidů, pro psy i docela obyčejných rozinek. Naopak nebezpečí otravy většinou nehrozí při pozření vteřinového lepidla, je zde ale nutno řešit podráždění sliznic nebo přilepení tlapky k papíru. Ve farmakovigilanční části jsou informace o lécích, na jejichž účinky jsou jednotlivé druhy zvířat různě citlivé. Typickým příkladem látky, která je u jednoho druhu používána s  prospěchem, jsou psí přípravky proti klíšťatům a blechám s obsahem permethrinu. Pro kočky jsou však tyto přípravky velice nebezpečné, může je otrávit i malé množství – někdy jen stačí, aby přišly do kontaktu s takto ošetřeným psem.

 

„Doufáme, že databáze přispěje ke zvýšení vzdělanosti a informovanosti jak laické veřejnosti, tak i odborníků. Snad díky informacím v ní obsažených přispějeme ke snížení počtu otrav zvířat z nevědomosti,“ řekla Zuzana Široká, jedna z tvůrců databáze, odborná asistentka z Ústavu veřejného veterinárního lékařství a toxikologie VFU Brno.

 

Důležitou součástí databáze je i popis zásad první pomoci a další rady pro veřejnost. Jak řekla Zuzana Široká: „Databáze může veřejnosti poskytnout důležité informace, ale základem je si tyto informace pročíst i preventivně, dříve než situace akutní otravy nastane. Dále je nezbytné mít vždy ve svém mobilním telefonu uložen kontakt na svého veterinárního lékaře i jeho nejbližšího zástupce. Pokud se vaše zvíře přiotráví a bude během několika minut v křečích, bohužel nebudete mít čas hledat na internetu, co máte dělat.“

Na stránkách www.vettox.cz je zřízeno také diskuzní fórum, možnost posílat po e-mailu dotazy vědcům z VFU Brno nebo ÚSKVBL a formuláře pro ohlašování zdokumentovaných případů otrav a nežádoucích účinků léčiv. Tyto prostředky však nelze používat pro řešení akutních případů, služba odpovědí funguje pouze ve všední dny v pracovních hodinách.

 

Databázi vytvářejí a aktualizují odborníci na veterinární medicínu z VFU Brno a z ÚSVKBL, a na rozdíl od mnoha internetových poraden, které často nevytváří odborníci, zde naleznete pouze pravdivé a ověřené informace. Jde o nekomerční projekt, který je financován děkanátem Fakulty veterinární hygieny a ekologie (FVHE) na VFU Brno.  V současné době se připravuje další část databáze, která bude sloužit pouze veterinárním lékařům a dalším odborníkům z oblasti toxikologie a urgentní medicíny, kteří zde naleznou podrobnější informace o jedovatých látkách, jejich účincích a mechanismech působení, postupy léčby včetně dávkování medikamentů a podobně; tato část již však nebude přístupná laické veřejnosti.

Napsat komentář

1 × dva =